Göçe Önden Başla | Mesleki Denklik

Almanya'da çalışmak isteyen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için mesleki denklik belgesi almak yasal bir gerekliliktir. Ancak, bu süreç zaman alabilir ve dikkatli bir hazırlık gerektirir. Almanya'da birden fazla resmi denklik kurumu bulunmaktadır ve her biri farklı meslekler için farklı gerekliliklere sahiptir.

Avrupa Göç Danışmanlık olarak, müşterilerimize mesleki denklik konusunda uzmanlık ve destek sağlamaktayız. Hukukçularımızla birlikte titizlikle çalışarak, müşterilerimizin mesleklerini Almanya'da başarıyla icra etmelerini sağlamak için gereken adımları atmaktayız.

Almanya'da mesleki denklik, uluslararası profesyonellerin eğitim ve deneyimlerinin Alman standartlarına uygun olduğunu kanıtlamalarını gerektirir. Mesleki denklik süreci, başvuru sahibinin mesleğinin tanınması ve gereken yeterliliklere sahip olduğunun belirlenmesi için ilgili otoriteler tarafından yürütülür. Kişilerin başvuru dosyaları hazırlanır ve gerekli belgeler noter onaylı ve apostil onaylı tercüme edilir. Mesleki denklik başvurusu için ilgili Almanya Denklik Kurumuna harç ödenmektedir. Harç tutarı genellikle 200 ila 800 Euro arasında değişmektedir. Almanya'da mesleki denklik isteyen adaylarla "Almanya Bireysel Denklik Danışmanlık Sözleşmesi" imzalanır ve gerekli hizmetler verilir.

Almanya'da mesleki denklik ve diploma denkliği işlemlerine aşağıdaki adaylar başvurabilir:

  • Meslek lisesi mezunu
  • Üniversite lisans veya önlisans mezunu
  • Çıraklık okulundan (3 veya 4 yıllık) eğitim alarak kalfalık ve ustalık belgesine sahip olmak.

Ancak, önemli bir uyarıdır ki, uzun yıllar iş deneyimine sahip olan kişilerin T.C. 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu'nun 35. Maddesi kapsamında aldıkları kalfalık ve ustalık belgelerine Almanya'da denklik verilmemekte ve dolayısıyla çalışma izni verilmemektedir.

Mesleki denklik başvurusu genellikle mesleki eğitim veya akademik eğitim alanında yapılan bir değerlendirmeyi içerir. Başvuru sahipleri, eğitim ve deneyimlerini belgelemeli, dil yeterlilikleri ve gerektiğinde standartlaştırılmış testlerle kanıtlamalıdır. Her meslek için gereken denklik kriterleri farklı olabilir ve yetkili kurumlar tarafından belirlenir. Avrupa Göç Danışmanlık olarak, müşterilerimize mesleki denklik sürecinde rehberlik ederek, doğru belgeleri hazırlamalarına ve başvurularının başarılı bir şekilde sonuçlanmasına yardımcı olmaktayız.

Almanya'da çalışma imkanlarını genişletir. Denklik belgesine sahip olan profesyoneller, Almanya'da iş başvurularında daha rekabetçi bir konuma gelir ve mesleklerini icra etme fırsatı yakalar. Almanya'da mesleki denkliği tanınan profesyoneller, kariyerlerinde ilerleme fırsatları elde edebilirler. Mesleklerinde daha yüksek pozisyonlara yükselebilir, daha iyi ücret ve avantajlar elde edebilirler. Almanya'da mesleki denkliği olan profesyoneller, istikrarlı bir iş yaşamına sahip olurlar. Nitelikli işgücüneduyulan talep, mesleki denklik sahibi olmanın iş gücü piyasasında daha fazla istihdam imkanı sunmasını sağlar.

Avrupa Göç Danışmanlık olarak, müşterilerimize mesleki denklik sürecinde uzmanlık ve destek sağlamaktayız. Hukukçularımız, müşterilerimizin mesleklerinin Alman standartlarına uygun olduğunu kanıtlamaları için gereken adımları rehberlik ederek yönlendirmektedir.Başvuru sahiplerine, doğru belgeleri hazırlamaları ve gerekli dil yeterliliklerini sağlamaları konusunda destek olmaktayız. Mesleki denklik başvurularının zamanında ve doğru bir şekilde tamamlanması için titizlikle çalışmaktayız. Müşterilerimizin başvurularının olumlu sonuçlanması ve mesleklerini Almanya'da başarıyla icra etmeleri için gereken her türlü adımı atmaktayız.